Politica de confidentialitate

NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

INTRODUCERE

Acest document are rol informativ, pentru a stabili termenii și condițiile de utilizare a site-ului și politicii de confidențialitate, pe care trebuie să le respecte ambele părți.

Accesul la informații și servicii se va face prin intermediul site-ului: www.doer.ro

Site-ul www.doer.ro este reprezentat de către Sonia-Liana IONESCU, domiciliată în  Mun. București, Sector 1. 

Prin intermediul acestui document dorim să vă aducem la cunoștință faptul că, prin utilizarea site-ului www.doer.ro, datele cu caracter personal, pe care le veți introduce, vor ajunge doar la administratorul platformei, reprezentată de Sonia-Liana IONESCU, fiind de altfel exclusă divulgarea lor către terți.

Orice utilizare a site-ului și a conținutului acestuia, decât cele deja permise prin prezentul document, este interzisă și se va pedepsi conform legilor în vigoare.

DEFINIȚII RELEVANTE ÎN CONTEXTUL PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DATE CU CARACTER PERSONAL” = potrivit GDPR, înseamnă orice informații privind o persoană fizică, identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Nu există o listă a datelor cu caracter personal, pentru simplul motiv că o dată poate deveni într-un anumit context dată cu caracter personal, iar în alt context, să fie pur și simplu o informație fără valoare de dată cu caracter personal. Cu titlu de exemplu, enumerăm câteva date cu caracter personal: nume, data nașterii, domiciliu, adresa de email, număr carte de identitate, IP, cookie ID, număr înmatriculare autoturism, etc.

Prin urmare, datele personale înseamnă date care se referă la o persoană în viață, care poate fi identificată folosind aceste date sau pornind de la aceste date și folosind informații suplimentare care sunt sau pot intra în posesia operatorului de date.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” = reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor personale sau asupra seturilor de date personale, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

OPERATOR” = o persoana fizică sau juridică, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, este acea persoana cu care solicitantul unui serviciu ar urma să încheie sau a încheiat unul sau mai multe contracte.

CONSIMȚĂMÂNT” = orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

CE DATE PRELUCRĂM?

 • Nume si prenume
 • Adresa de corespondență și de e-mail;
 • Preferințele dumneavoastră cu privire la activitatea de marketing (acordul de a primi informații personalizate prin newsletter etc)

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Newsletter-uri
 • Concursuri, tombole
 • Comentarii, sugestii sau întrebări legate de site-ul nostru, sau despre serviciile noastre, precum și de procesarea datelor dvs. cu caracter personal

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Sonia-Liana IONESCU va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât va fi necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate anterior.

CUI DIVULGAM DATELE TALE PERSONALE

SOCIETĂȚILOR DIN GRUP

Informațiile tale personale pot fi comunicate oricărei companii care face parte din grupul Operatorului, în cazul în care considerăm că este în interesul nostru legitim sa o facem în scopuri administrative interne sau pentru auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne.

Accesul la informațiile tale personale este limitat la acei angajați care trebuie să cunoască informațiile personale și pot include angajații din departamentele de marketing, tehnologia informației, juridic, contabilitate, securitate, furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii de plată/bancare.

TERȚILOR DESTINATARI 

Transmitem datele tale personale, acolo unde este strict necesar, pe baza nevoii de cunoaștere, către următoarele categorii de destinatari:

 • Terți care ne furnizeaza produse și servicii (imputerniciti), cum ar fi: furnizorii și suportul sistemelor tehnologiei informației, inclusiv arhivarea e-mailurilor, serviciile de back-up și recuperare în caz de catastrofe și serviciile de securitate cibernetica.
 • Companiile implicate în funcționarea site-ului nostru web.
 • Alte părți, cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, auditorii, avocatii si alți consultanți externi, a căror activitate implica necesitatea cunoașterii acestor date sau acolo unde legea ne obliga sa facem aceasta dezvaluire.

  De asemenea, putem dezvalui datele tale:

 • Unor terte parti, dacă ne dai consimtamantul tau pentru aceasta dezvaluire;
 • Către persoane care demonstrează ca actioneaza legal în numele tău;
 • Pentru a răspunde oricăror reclamații, pentru a ne proteja drepturile sau drepturile unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală;
 • Pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Operatorul, angajatilor nostri, clienților, furnizorilor sau altor persoane.

  Destinatarii cărora le transmitem datele tale personale sunt limitati prin lege sau prin contract în capacitatea lor de a utiliza datele tale cu caracter personal doar in scopurile specific identificate de catre noi. Ne vom asigura întotdeauna ca orice terte parti către care dezvăluim informațiile tale personale sunt supuse obligatiilor de confidențialitate și de securitate în conformitate cu contractele semnate cu ei și cu legile aplicabile. Cu toate acestea, pentru evitarea îndoielii, acest lucru nu poate fi aplicabil atunci când dezvaluirea nu este decizia noastra.

Cu excepția situațiilor detaliate în mod expres mai sus, niciodată nu vom dezvălui, nu vom vinde sau nu vom închiria informațiile tale personale unei terte parti fără a te notifica și dacă este cazul, fără a obține consimțământul tău.

DREPTURILE PE CARE LE-AI RAPORTAT LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Regulamentul European recunoaște persoanelor vizate o serie de drepturi importante, astfel:

 • Dreptul la informare – Acesta îți permite sa stii, chiar de la momentul la care se face colectarea modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvaluite ori transferate, ce drepturi ai cu privire la datele prelucrate etc.
 • Dreptul de acces la date – Îți permite sa obtii, din partea noastra, o confirmare ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, vei putea solicita acces la datele respective și la alte informații utile.
 • Dreptul la rectificarea datelor – Îți permite sa obții de la noi, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc.
 • Dreptul la ștergerea datelor – Îți permite sa obtii din partea noastra stergerea datelor cu caracter personal care te privesc, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pot fi însă și excepții de la aceasta regula, cu ar fi dacă datele sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – Ai dreptul oricand sa îți retragi consimtamantul acordat pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal. Vom înceta imediat prelucrarea acestor date și eventual le vom șterge, dacă acestea nu sunt asociate altor prelucrări bazate pe un alt temei justificat
 • Dreptul la restrictionarea datelor – Este un drept cu caracter temporar. În situația în care vei contesta exactitatea datelor personale, restrictionarea operează pe perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor. De asemenea, ai dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dacă aceasta este ilegală și te opui ștergerii datelor; în situația în care nu vom nu mai are nevoie de datele tale în scopul prelucrării, însă soliciti păstrarea datelor pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; pentru intervalul de timp în care se verifica dacă interesele legitime ale Operatorului prevalează asupra intereselor dumneavoastra.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care le-ai furnizat operatorului (care le prelucrează în temeiul unui contract ori în temeiul consimtamantului tau, prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat si ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra. Cu alte cuvinte, datele personale iti vor fi oferite, într-un format structurat, pentru ca tu sa poți decide ca le descarci sau, dimpotriva, ca le trimiți unui alt operator.
 • Dreptul la opozitie – Ai dreptul de a te opune, spre exemplu, prelucrării datelor tale personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct. Ca sa fie mai clar modul în care îți poți exercita acest drept, trebuie menționat, spre exemplu, ca în toate newsletterele care provin de la Operator (indiferent ca vorbim despre newslettere care oferă doar informare sau newslettere care promovează servicii sau produse) vei avea întotdeauna posibilitatea sa te dezabonezi.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor tale, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care te afectează semnificativ – Operatorul nu realizeaza astfel de profilari care sa fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizată. La momentul la care vom realiza astfel de profilari, te vom anunța si vom modifica prezenta nota de informare.
 • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

CONSIMȚĂMÂNTUL DUMNEAVOASTRĂ

În momentul în care folosiți website-ul www.doer.ro, acceptați prezentul document ce descrie politica de confidențialitate privind colectarea, stocarea, prelucrarea și procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În orice moment doriți, puteți să refuzați colectarea și prelucrarea acestora, solicitând ștergerea datelor colectate, stoparea prelucrării lor.

Prezentul document oferă informațiile necesare cu privire la colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

În cazul în care apar nelămuriri, întrebări sau orice alte tipuri de cereri, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail: contact@doer.ro .